Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English
Du er her:  Oslo kommune > Bydel Søndre Nordstrand
 
Oslo kommune starter salgsprosess av ti barnehager
Oslo bystyre vedtok i forbindelse med behandlingen av budsjett for 2013 at det skal gjennomføres et forsøksprosjekt med salg og konkurranseutsetting av barnehager. Oslo kommune legger i dag fram et forslag på hvilke ti barnehager som foreslås solgt. I tillegg sendes det i dag ut brev til Norlandia Care Group AS med tilbud om drift av barnehagene Bjørnåsen, Frydenlund og Ospa. (03.04.14)
 
Møte i bydelsutvalget
Møte i bydelsutvalget
Neste møte i bydelsutvalget avholdes 24. april. Møtet holdes i Rosenholmveien 22 og starter kl 20.00 med Åpen halvtime.
Saker til behandling finner du her.

  (08.04.14)
 
Søknadsfristen for sommerjobb er utsatt til 22. april 2014.
Vi starter opp med intervjuer etter 28. april. Dette fordi tildelingen av Oslo Sør midlene blir behandlet i BU møtet 24.april, og vi må avvente dette. (21.03.14)
 
Musikalen Respect ved Lerdal fritidsklubb
Musikalen Respect ved Lerdal fritidsklubb
Vel gjennomførte forestillinger i forrige uke. Musikalen Respect ble vist 5 ganger og tok for seg seriøse temaer som berører ungdom. Forestillingene holdt et høyt kvalitetsnivå både hva gjelder sang, dans og skuespill. Godt med publikum under hver forestilling. (18.03.14)
 
Nyhetsmelding om konkurranseutsetting av barnehager